S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L. este furnizor acreditat pentru formare profesională continuă în baza Legii 375/2002 de aprobare a Ordonanţei nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, pentru următoarele ocupaţii şi/sau grupări de competenţe:

  1. Administrator de reţea, nivel iniţiere
  2. Operator introducere, validare şi prelucrare date, nivel specializare
  3. Administrator reţele locale şi de comunicaţii, nivel calificare
  4. Operator calculator electronic şi reţele, nivel specializare
  5. Competenţe informatice, nivel iniţiere