Consultanță în managementul afacerii

Scop:

 • Planificarea eficientă a afacerii raportată la activitatea economică derulată şi contextul economic actual
 • Îmbunătăţirea oportunităţilor de dezvoltare a unei noi afaceri sau de perfecţionare a celor existente
 • Dezvoltarea ideilor privind modul în care ar trebui condusă afacerea

Activități:

 • Elaborarea planului de afaceri al firmei
 • Identificarea aspectelor ce pot genera riscuri şi evaluarea măsurilor de prevenire a acestora
 • Identificarea instrumentelor de management capabile să îmbunătăţească performanţa în organizaţie
 • Monitorizarea periodica a proiectelor şi rezultatelor

Consultanță și asistență juridică

Scop:

 • Înfiinţarea unei afaceri prin conformarea la prevederile legale in domeniu

Acţiuni:

Asistenţa juridică pentru înfiinţare/suspendare:

 • Societăţi comerciale cu Răspundere Limitată (S.R.L.- uri)
 • PFA –uri
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale

Serviciile de asistenţă juridică sunt asigurate prin colaborare cu avocaţi, membri ai Baroului Tulcea, specialişti în drept comercial şi societar, drept fiscal, drept civil etc.

Consultanță fonduri nerambursabile

Scop:

 • Identificarea strategiilor de dezvoltare a afacerii prin utilizarea fondurilor nerambursabile
 • Evaluarea oportunităţilor de dezvoltare a afacerii
 • Maximizarea profitului la nivelul afacerii

Activități:

 • Evaluarea activităţii derulate de solicitant;
 • Evaluarea ideii de afaceri şi identificarea surselor (programelor) de finanţare nerambursabilă deschise sau în curs de deschidere, compatibile;
 • Stabilirea, în baza documentelor solicitate, a modului de respectare de către solicitant a condiţiilor de eligibilitate ale liniei de finanţare;
 • Încheierea în formă scrisă, a contractului de prestări servicii de consultanţă în managementul investiţiei şi detalierea obligaţiilor părţilor;
 • Elaborarea şi depunerea dosarului cererii de finanţare;
 • Monitorizarea procesului de evaluare şi selecţie derulat de autoritatea de management;
 • Implementare proiect de investiţii în acord cu prevederile legale şi ale programului de finanţare accesat.

Notă: Pentru fiecare etapă aferentă serviciilor prestate se percepe un onorariu.