CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI

ÎNAPOI

Scop: INFOTRUST-DESIGN SRL oferă suport specializat pentru accesare și implementare proiecte cu fonduri nerambursabile, europene. Aceste servicii pot fi integrate, sau distincte, în funcție de alegerea clientului.

Se pot furniza următoarele categorii de servicii;

  • Identificarea de surse de finanţare nerambursabilă
  • Soluţii tehnice pentru reorientarea şi/sau dezvoltarea afacerilor
  • Redactarea proiectului pentru obţinerea de finanţări nerambursabile
  • Consultanţă in implementarea proiectului
  • Realizarea documentaţiilor pentru achiziţiile efectuate
  • Întocmirea dosarelor de decontare a cheltuielilor eligibile
  • Consultanţă pentru managementul investiţiei
  • Asistenţă financiară şi tehnică pe perioada de monitorizare a proiectului
  • Asistenţă în realizarea raportărilor aferente perioadei de monitorizare

De asemenea, INFOTRUST-DESIGN SRL, oferă suport pentru înființare firme la ONRC prin întocmirea documentelor specifice (Act Constitutiv; Declarații; Cerere; Contract comodat/închiriere; etc) ce compun dosarul de înființare și, consiliere privind prioritățile necesare a fi puse în aplicare pentru demararea activității firmei.