EVALUĂRI DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ

ÎNAPOI

Scop: INFOTRUST-DESIGN SRL oferă suport specializat pentru evaluarea riscului la securitate fizică, adică analiza vulnerabilităților și a amenințărilor potențiale la adresa infrastructurii fizice a unei organizații, infrastructură ce poate include clădiri, facilități, echipamente și alte active tangibile.

Toate societățile comerciale sunt obligate să contacteze un evaluator care să realizeze analiza de risc la securitate fizică, aceasta urmând a fi efectuată pentru fiecare dintre obiectele de activitate active și sediile pe care firmele le au conform legii.

Analiza de risc, este un proces reglementat prin lege și implică:

  • Definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unei unităţi, la sediu și/sau punctele de lucru cu activitate economică;
  • Stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;
  • Identificarea riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe;
  • Analizarea riscurilor la securitatea fizică;
  • Estimarea riscurilor unităţii beneficiare;

Finalitatea procesului include întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.