S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L. este furnizor acreditat pentru formare profesională continuă în baza Legii 375/2002 de aprobare a Ordonanţei nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, pentru următoarele ocupaţii şi/sau grupări de competenţe:

    1. Administrator de reţea, nivel iniţiere
    2. Operator introducere, validare şi prelucrare date, nivel specializare