PORTOFOLIU

Proiectele elaborate şi/sau implementate de membrii echipei noastre:

2016 – Autor proiect ”DEZVOLTAREA STRUCTURII AGROTURISTICE – HERCINIC GARDEN – IN COMUNA GRECI DIN JUDETUL TULCEA”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Submăsura 6.2.,. Valoare: 70.000 euro. Status: în implementare

2016 – Autor proiect ”DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII MICROINTREPRINDERII BASALICI CĂTĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PRIN INVESTIȚIA ÎN DEZVOLTAREA UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚ TULCEA”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Submăsura 6.2., Valoare: 70.000 euro. Status: în implementare

2016 – Autor proiect ”DEZVOLTAREA MICROÎNTREPRINDERII DE TĂIEREA, FASONAREA ȘI FINISAREA PIETREI NATURALE – MARMO ART INTERNAȚIONAL SRL, ÎN SAT CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚ TULCEA”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Submăsura 6.2., Valoare: 70.000 euro. Status: în implementare

2015 – Autor proiect „Strategia Ocuparii” , finanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” dedicat dezvoltării resurselor umane din regiunea de dezvoltare sud-est şi nord-est, cu precădere a celor din judeţele: Tulcea, Galati şi Botoşani. Proiectul vine în întâmpinarea persoanelor fără un loc de muncă, din zone foste industrializate, interesate în a-şi îmbunătăţi situaţia personală şi profesională prin crearea propriului loc de munca. Status – Finalizat.

2014 – Autor proiect „Ateliere cu Suflet”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, privind atingerea obiectivului operațional al DMI 6.1 privind „dezvoltarea structurilor economiei sociale” deoarece strategia proiectului include asumarea de către Solicitant şi Partener a unui rol economic activ prin înfiinţarea şi dezvoltarea de noi structuri de economie socială în care vor fi create minim 20 noi locuri de muncă, din care 70 % pentru persoane vulnerabile expuse riscului de excluziune socială. Status: – Finalizat

2014 – Autor proiect: „Gala Trofeul Deltei ed. a III-a”, finanţat prin fonduri de la bugetul local al Primăriei Tulcea, beneficiar Asociaţia Club Sportiv Sakura Dojo Tulcea. Status – Finalizat.

2014 – Proiect „Consolidarea S.C. FINANCIAL CONTAB S.R.L. prin creşterea utilizării TIC”, finanţat prin Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii economice 2007 – 2013, Axa 1 – TIC pentru sectoarele privat şi public, DMI 1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, Linia de finanţare 1.Sprijinirea accesului la Internet şi serviciile conexe, valoare financiară nerambursabilă 72 387,00 lei. Status  – Finalizat

2013 – Autor proiect „Ghidul practic al ocupării”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa   prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” , Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” , valoare financiară nerambursabilă 1.390.632,75 lei. Status – Finalizat

2013 – Autor proiect: „Gala Trofeul Deltei ed. a II-a”, finanţat prin fonduri de la bugetul local al Primăriei Tulcea, beneficiar Asociaţia Club Sportiv Sakura Dojo Tulcea. Status – Finalizat.

2012 – Autor proiect: „Dezvoltare microintreprindere de producţie articole de ambalaj din material plastic, în comuna Greci, judeţul Tulcea”, înaintat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” – Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”, valoare financiară nerambursabilă 233.530,00 euro. Status – Finalizat

2012 – Autor proiect: „Gala Trofeul Deltei”, finanţat prin fonduri de la bugetul local al Primăriei Tulcea, beneficiar Asociaţia Club Sportiv Sakura Dojo Tulcea, valoare 10.000,00 lei. Status – Finalizat.

2010 – Autor proiect grant: „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului”, finanţat prin Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” , Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” , valoare financiară nerambursabilă 1.412.295,14 lei. Status – Finalizat

2010 – Autor proiect „Dotare cabinet de tehnică dentară” finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, valoare financiară nerambursabilă 123.040,00 lei. Status – Finalizat.

2010 – Autor proiect: „Dotare pentru diagnosticare IT” , finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, valoare financiară nerambursabilă 100.662,00 lei. Status – Finalizat.

2010 – Autor proiect grant: „Dezvoltare ocupaţională rurală”, finanţat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, valoare financiară nerambursabilă 1.774.948,65 lei. Status – Finalizat.

2009 – Autor proiect „Antreprenor, vreau echipa perfectă”, finanţat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, D.M.I. 5.1 – Ajutor de minimis, valoare financiară nerambursabilă 51.916,00 lei.

2009 – Coautor Proiect strategic „Antreprenoriatul de la concept la realitate”, finanţat prin POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, D.M.I. 3.1.”Promovarea culturii antreprenoriale”, valoare financiară nerambursabilă 2.941.544,00 lei. Status – Finalizat.

2009 – Coautor proiect: „Modernizare centru de colectare deşeuri”, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, valoare financiară nerambursabilă 860.160,00 lei. Status – Finalizat.

2009 – Coautor proiect: „Orizonturi medicale tulcene”, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, valoare financiară nerambursabilă 373.697,40 lei. Status – Finalizat.

2009 – Coautor proiect: „Construire şi dotare hală servicii şi depozitare + împrejmuire teren”, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, valoare financiară nerambursabilă 860.160,00 lei. Status – Finalizat.