PORTOFOLIU

Proiectele elaborate şi/sau implementate de membrii echipei noastre:

2019 – Autor Proiect „ANGAJAT ȘI FORMAT”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 -2020, Componenta Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate. Valoare: 2.532.621,80 ron. Status: evaluare

2019 – Autor Proiect „MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 -2020, Componenta STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI – Regiuni mai puțin dezvoltate. Valoare: 2.375.764,72 ron. Status: contractare.

2019 – Autor Proiect „CONSOLIDAREA ACTIVITAȚII ECONOMICE A FIRMEI INFOTRUST-DESIGN PRIN ABORDAREA DE NOI PIEȚE SI ACTIVITĂȚI”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1.A – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri. Valoare: 311.233,79 ron Status: în evaluare.

2018 – Autor Proiect „EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC SEWING STITCH SRL, LA PUNCTUL DE LUCRU DIN COMUNA GRECI, JUDEȚ TULCEA” cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM- uri, în sectoarele competitive identificate în SNC, Sesiunea dedicată ITI DD 2018. Valoare: 2.703.234,25 ron. Status: în implementare.

2018 – Autor Proiect „EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE – MOTEL „CORSAR”” cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM- uri, în sectoarele competitive identificate în SNC, Sesiunea dedicată ITI DD 2018. Valoare: 2.984.601,48 ron. Status: în contractare.

2018 – Autor Proiect „ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 -2020, Componenta 298 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma, persoanelor di mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate. Valoare: 3.512.515,97 ron. Status: Finalizat

2018 – Autor Proiect „EXTINDEREA și DIVERSIFICAREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR LA SC GEOMED EXPERT SRL, LA UN NOU PUNCT DE LUCRU DIN ORAȘ MĂCIN, JUDEȚ TULCEA” cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM- uri, în sectoarele competitive identificate în SNC, Sesiunea dedicată ITI DD 2018. Valoare: 4,156,290.85 ron. Status: Finalizat.

2017 – Autor Proiect „IMBUNĂTĂȚIREA INOVATIVĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE A FIRMEI REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL LA SEDIUL SECUNDAR DIN MUNICIPIUL TULCEA”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri, Sesiunea dedicată ITI DD 2017. Valoare: 806.597,51 ron Status: în implementare.

2017 – Autor Proiect „ÎMBUNĂTĂȚIREA INOVATIVĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE SC SEWING STITCH SRL ” , cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri, Sesiunea dedicată ITI DD 2017. Valoare: 1.427.107,76 RON. Status: Finalizat.

2017 – Autor Proiect „LIGA PROFESIONIȘTILOR PENTRU ANTREPRENORIAT ÎN SUD-EST”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 -2020, Componenta 1 Romania profesionala – Resurse umane competitive, Axa Prioritară Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI. Valoare: 1,059,275.98 ron. Status: Admis în etapa de evaluare tehnică și financiară.

2017 – Autor proiect „DEZVOLTAREA STRUCTURII AGROTURISTICE – ILY AGROFESTA SRL – IN COMUNA MURIGHIOL DIN JUDETUL TULCEA”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Submăsura 6.2. Valoare: 70.000 euro. Status: aprobat fără finanțare.

2017 – Autor Proiect „CONSOLIDAREA INOVATIVĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE DERULATE DE SC RIGECONS SRL”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri, Sesiunea dedicată ITI DD 2017. Valoare: 574.456,74 ron. Status: Finalizat.

2017 – Autor Proiect „ÎMBUNĂTĂȚIREA INOVATIVĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE SC MOTOCRAFT BOATS SRL ” , cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri, Sesiunea dedicată ITI DD 2017. Valoare: 1.186.728,87 ron Status: în implementare.

2017 – Autor proiect „DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CALIN M. ILIE PFA”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Submăsura 6.1. Valoare: 40.000 euro. Status: Finalizat.

2017 – Autor Proiect „CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN SAT PLOPUL, COM. MURIGHIOL, JUD. TULCEA”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Submăsura 6.4. Valoare: 220.000 euro. Status: în implementare.

2016 – Autor proiect ”DEZVOLTAREA STRUCTURII AGROTURISTICE – HERCINIC GARDEN – IN COMUNA GRECI DIN JUDETUL TULCEA”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Submăsura 6.2.,. Valoare: 70.000 euro. Status: în implementare

2016 – Autor proiect ”DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII MICROINTREPRINDERII BASALICI CĂTĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PRIN INVESTIȚIA ÎN DEZVOLTAREA UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚ TULCEA”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Submăsura 6.2., Valoare: 70.000 euro. Status: în implementare

2016 – Autor proiect ”DEZVOLTAREA MICROÎNTREPRINDERII DE TĂIEREA, FASONAREA ȘI FINISAREA PIETREI NATURALE – MARMO ART INTERNAȚIONAL SRL, ÎN SAT CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚ TULCEA”, cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Submăsura 6.2., Valoare: 70.000 euro. Status: în implementare

2015 – Autor proiect „Strategia Ocuparii” , finanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” dedicat dezvoltării resurselor umane din regiunea de dezvoltare sud-est şi nord-est, cu precădere a celor din judeţele: Tulcea, Galati şi Botoşani. Proiectul vine în întâmpinarea persoanelor fără un loc de muncă, din zone foste industrializate, interesate în a-şi îmbunătăţi situaţia personală şi profesională prin crearea propriului loc de munca. Status – Finalizat.

2014 – Autor proiect „Ateliere cu Suflet”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, privind atingerea obiectivului operațional al DMI 6.1 privind „dezvoltarea structurilor economiei sociale” deoarece strategia proiectului include asumarea de către Solicitant şi Partener a unui rol economic activ prin înfiinţarea şi dezvoltarea de noi structuri de economie socială în care vor fi create minim 20 noi locuri de muncă, din care 70 % pentru persoane vulnerabile expuse riscului de excluziune socială. Status: – Finalizat

2014 – Proiect „Consolidarea S.C. FINANCIAL CONTAB S.R.L. prin creşterea utilizării TIC”, finanţat prin Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii economice 2007 – 2013, Axa 1 – TIC pentru sectoarele privat şi public, DMI 1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, Linia de finanţare 1.Sprijinirea accesului la Internet şi serviciile conexe, valoare financiară nerambursabilă 72 387,00 lei. Status  – Finalizat

2014 – Autor proiect: „Gala Trofeul Deltei ed. a III-a”, finanţat prin fonduri de la bugetul local al Primăriei Tulcea, beneficiar Asociaţia Club Sportiv Sakura Dojo Tulcea. Status – Finalizat.

2013 – Autor proiect: „Gala Trofeul Deltei ed. a II-a”, finanţat prin fonduri de la bugetul local al Primăriei Tulcea, beneficiar Asociaţia Club Sportiv Sakura Dojo Tulcea. Status – Finalizat.

2013 – Autor proiect „Ghidul practic al ocupării”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa   prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” , Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” , valoare financiară nerambursabilă 1.390.632,75 lei. Status – Finalizat

2012 – Autor proiect: „Dezvoltare microintreprindere de producţie articole de ambalaj din material plastic, în comuna Greci, judeţul Tulcea”, înaintat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” – Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”, valoare financiară nerambursabilă 233.530,00 euro. Status – Finalizat

2012 – Autor proiect: „Gala Trofeul Deltei”, finanţat prin fonduri de la bugetul local al Primăriei Tulcea, beneficiar Asociaţia Club Sportiv Sakura Dojo Tulcea, valoare 10.000,00 lei. Status – Finalizat.

2010 – Autor proiect: „Dotare pentru diagnosticare IT” , finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, valoare financiară nerambursabilă 100.662,00 lei. Status – Finalizat.

2010 – Autor proiect „Dotare cabinet de tehnică dentară” finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, valoare financiară nerambursabilă 123.040,00 lei. Status – Finalizat.

2010 – Autor proiect grant: „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului”, finanţat prin Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” , Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” , valoare financiară nerambursabilă 1.412.295,14 lei. Status – Finalizat

2010 – Autor proiect grant: „Dezvoltare ocupaţională rurală”, finanţat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, valoare financiară nerambursabilă 1.774.948,65 lei. Status – Finalizat.

2009 – Coautor proiect: „Modernizare centru de colectare deşeuri”, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, valoare financiară nerambursabilă 860.160,00 lei. Status – Finalizat.

2009 – Coautor Proiect strategic „Antreprenoriatul de la concept la realitate”, finanţat prin POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, D.M.I. 3.1.”Promovarea culturii antreprenoriale”, valoare financiară nerambursabilă 2.941.544,00 lei. Status – Finalizat.

2009 – Autor proiect „Antreprenor, vreau echipa perfectă”, finanţat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, D.M.I. 5.1 – Ajutor de minimis, valoare financiară nerambursabilă 51.916,00 lei.

2009 – Coautor proiect: „Construire şi dotare hală servicii şi depozitare + împrejmuire teren”, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, valoare financiară nerambursabilă 860.160,00 lei. Status – Finalizat.

2009 – Coautor proiect: „Orizonturi medicale tulcene”, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, valoare financiară nerambursabilă 373.697,40 lei. Status – Finalizat.