PROTECȚIA DATELOR_GDPR FIRME/IMM-uri

ÎNAPOI

Scop: INFOTRUST-DESIGN SRL oferă suport specializat, integrat, în elaborarea și implementarea procedurilor interne, proprii, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date pentru conformarea la prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și evitarea riscului de sancționare din partea instituțiilor abilitate.

Procesul implică două etape obligatorii, respectiv:

  • Auditul GDPR la nivel de firmă
  • Elaborare ghid proceduri GDPR

Opțional, clienții pot beneficia și de:

  • Suport în implementare GDPR


Auditul GDPR include o evaluare a activității operatorului economic pentru identificarea datelor cu caracter personal prelucrate, a modului de prelucrare și a riscurilor din perspectiva Regulamentului 679/2016.


Elaborarea ghidului de proceduri GDPR include o detaliere documentară a măsurilor tehnice și organizatorice necesare protecției datelor cu caracter personal prelucrate la nivel de firmă.


Suportul în implementarea măsurilor GDPR identificate a fi optime asigura, la cerere, un suport specializat, cu discount, în implementarea măsurilor tehnice, IT, de securitate de date și rețele.