resurse-umane_2Cea mai importantă resursă a unei organizaţii, mici sau mari, este RESURSA UMANĂ iar selectarea omului potrivit pentru postul potrivit este o provocare. Ea implica corelarea cerinţelor postului de muncă în termeni de sarcini şi responsabilităţi cu competenţele, abilităţile, aptitudinile şi caracteristicile candidatului la un post de muncă. Rezultatul acestei compatibilităţi se transpune in PERFORMANŢĂ ŞI RANDAMENT sau economic vorbind în PROFIT.

Deşi selecţia presupune timp, energie si bani, ratarea etapei profesionale de recrutare şi selecţie duce pentru angajator la reluarea ciclului procedural de selecţie, la care se pot adăuga şi inconveniente juridice, iar pentru angajat la disconfort psihic cauzat de eşec şi reluarea strategiei de identificare a unui loc de muncă.

Dacă ţi-ai angajat resursa umană şi nu ai timp să-ţi actualizezi cunoştinţele în domeniul juridic privind administrarea de personal…apare o noua provocare şi ataşate, bineînţeles, noi riscuri.

Externalizaţi aceste servicii către firma noastră iar problemele şi riscurile dumneavoastră legate de managementul resurselor umane se vor diminua considerabil.

ALEGETI categoriile de servicii de care aveţi nevoie şi CONTACTAŢI-NE pentru negociere.

Suntem siguri că vom ajunge la o variantă benefică pentru ambele părţi.

Analiză post muncă

Scop:

 • Identificarea şi particularizarea sarcinilor de muncă la specificul organizaţiei (dimensiune, context, obiective pe termen scurt/mediu şi lung)

Acţiuni:

 • Evaluare context organizaţional şi stabilire posturi de muncă
 • Întocmire organigramă
 • Evaluare posturi de muncă
 • Întocmire fişe de post
 • Întocmire Regulament de ordine interioară

Optimizare climat organizațional

Scop:

 • Identificare strategii de optimizare a relaţiilor interpersonale
 • Identificare strategii de dezvoltare profesională şi de grup
 • Implementare strategii de motivare personal

Acţiuni:

 • Întocmire criterii de evaluare a performanţei individuale şi de grup
 • Evaluare climat organizaţional
 • Evaluare satisfacţie în muncă
 • Identificarea nevoilor de pregătire profesională
 • Organizare şi susţinere cursuri de formare profesională continuă.

Management de personal

Scop:

 • Asigurarea conformităţii la legislaţia muncii din România
 • Eficientizarea activităţii de resurse umane în organizaţie şi reducerea costurilor administrative
 • Evitarea erorilor privind neaplicarea prevederilor legale în vigoare

Acţiuni:

 • Întocmire şi vizare contracte individuale de muncă
 • Întocmire dosar de personal; obţinere de la salariat a documentelor, actelor şi declaraţiilor necesare la dosar
 • Întocmirea actelor administrative pentru modificarea prevederilor contractelor de muncă, suspendarea sau încetarea acestora
 • Întocmire şi completare adeverinţe solicitate de salariaţii societăţii
 • Întocmire ştate de plată
 • Întocmirea declaraţiilor lunare, trimestriale, anuale
 • Organizarea şi urmărirea controalelor medicale de angajare şi a celor periodice prin intermediul unui cabinet de medicina muncii
 • Întocmirea şi transmiterea la ITM a Registrului general de evidenţă a salariaţilor – REVISAL
 • Evidenţa angajaţilor ale căror contracte au fost suspendate pentru creşterea copilului şi întocmirea documentelor aferente
 • Întocmire de acte necesare subvenţionării locurilor de muncă în cazurile specifice prevăzute de lege

Recrutare și selecție personal

Scop:

 • Îmbunătăţirea compatibilităţii angajat – post de muncă
 • Scăderea fluctuaţiei de personal
 • Creşterea randamentului muncii la nivel de organizaţie în termeni de profit

Acţiuni:

 • Recrutare candidaţi prin elaborare şi publicare anunţ recrutare şi evaluare bază de date proprie
 • Selecţie CV-uri şi Scrisori de motivaţie
 • Organizare şi derulare interviu preliminar
 • Evaluare cunoştinţe şi competenţe candidaţi
 • Evaluare psiho/aptitudinală candidaţi prin aplicare, prelucrare şi interpretare date colectate prin diverse instrumente psihologice
 • Întocmire Raport de evaluare şi recomandare candidaţi
 • Organizare şi susţinere interviu final cu managerul organizaţiei

Acordarea de consultanţă in domeniul resurselor umane constituie o mare responsabilitate, şi presupune o bună cunoaştere a legislaţiei în vigoare. Serviciile sunt asigurate de o echipă de experţi din domeniul: RU, Juridic si Economic.

Informare și consiliere psihoprofesională

S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L. este furnizor acreditat pentru servicii de informare şi consiliere profesională, în conformitate cu H.G. nr. 277 din 21 martie 2002 cu modificările şi completările ulterioare, conform Autorizaţiei Seria TL, nr. 39/00009 din 15.07.2014.

Aceasta activitate, conform prevederilor stipulate în Legea nr.76/2002, urmăreşte:

 • furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
 • evaluarea și autoevaluarea personalităţii;
 • dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor fără loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;
 • instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.

În perioada 13 martie 2014 – 12 septembrie 2015 persoanele în căutarea unui loc de muncă, şomerii şi persoanele inactive din judeţul Tulcea, beneficiază gratuit de servicii de informare şi consiliere psihoprofesională, în cadrul proiectului POSDRU/128/5.1/G/125209, cofinanţat prin FSE şi Bugetul de Stat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Informaţiile privind accesarea acestor servicii sunt detaliate pe pagina www.proiectitd.ro

Mediere

S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L. este furnizor acreditat pentru servicii de mediere, în conformitate cu H.G. nr. 277 din 21 martie 2002 cu modificările şi completările ulterioare, conform Autorizaţiei Seria TL, nr. 39/00010 din 15.07.2014.

Conform prevederilor stipulate în Legea nr.76/2002: „Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea in legătura a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.”

În perioada 13 martie 2014 – 12 septembrie 2015 persoanele în căutarea unui loc de muncă, şomerii şi persoanele inactive din judeţul Tulcea, beneficiază gratuit de servicii de mediere în cadrul proiectului POSDRU/128/5.1/G/125209, cofinanţat prin FSE şi Bugetul de Stat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi acestea constau în:

a) informaţii privind locurile de munca vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea şi afişarea locurilor de muncă:

b) mediere electronica având ca scop punerea automată in corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul – accesarea acestor servicii se realizează utilizând pagina www.itd-jobs.ro

c) preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.