SISTEME TEHNICE DE SECURITATE

ÎNAPOI

Scop: Sistemele tehnice de securitate reprezintă sisteme specifice capabile să asigure siguranța obiectivelor, a bunurilor și a valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proiectate, existența materială a acestora, precum și protejarea persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea.”

În categoria sistemelor tehnice de securitate sunt incluse: subsistemele de supraveghere video/TVCI; subsistemele control acces; subsistemele de detecție la efracție.

Mai multe informații despre servicii și pe site-ul www.itdnetwork.ro

INFOTRUST-DESIGN SRL este firmă licențiată de IGPR pentru a presta servicii de:

  • Proiectare sisteme tehnice de securitate
  • Instalare sisteme tehnice de securitate
  • Mentenanță sisteme tehnice de securitate

Proiectarea unui sistem tehnic de securitate reprezintă demersul de analiză și stabilire documentară a configurațiilor tehnice, detaliate și specifice unui obiectiv, pentru: subsistemul de alarmare împotriva efracției; subsistemul de control acces și/sau subsistemul de televiziune cu circuit închis cu posibilități de înregistrare și stocare de imagini și date.


Instalarea sistemelor tehnice de securitate reprezintă demersul de executare efectivă a instalaţiilor de securitate cu respectarea proiectelor tehnice și punerea în funcţiune a acestora, ca validare a activităţii de instalare cabluri şi montare echipamente.


Mentenanța sistemelor de securitate reprezintă realizarea reviziilor tehnice periodice sau a celor incidentale și, includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice instalate la parametri proiectaţi.