Machetare Grafică și Print

  • Flyer-e
  • Broșuri
  • Afișe
  • Autocolante
  • Dezvoltare/implementare aplicatie de management documente
  • Depanare echipamente de calcul
  • Depanare imprimante

Leave a Reply