PROIECTE DE DIGITALIZARE_ATENȚIE LA NEATENȚIE

By februarie 6, 2023Informari

Urmează perioada de depunere a cererilor de finanțare prin PNRR, programul de Digitalizare pentru mediul privat de afaceri, categoria IMM, context în care acum se derulează un proces constant de identificare a potențialilor aplicanți din partea firmelor de consultanță.

Un aspect important pe care trebuie să-l conștientizeze viitorii aplicanți, este faptul că, două dintre criteriile programului se corelează în mod direct cu numărul angajaților asumat și cu procentul asumat al veniturilor pentru anii de durabilitate, luând ca reper comparativ baza proiecțiilor de venituri operaționale realizate de solicitant în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse și cu limitarea creșterii la 15% in primii 3 ani de implementare (conform apelului).

Astfel, un aplicant poate ajunge ușor la 100 puncte de calitate din pix, având șanse mari să fie unul dintre câștigătorii unui contract de finanțare pe digitalizare, dacă spre exemplu, își asumă o creștere procentuală a veniturilor cu 15%.

Doar că nu putem trece cu vederea faptul că, această creștere procentuală a veniturilor asumată va fi verificată de finanțator și, conform documentelor apelului, cităm: “În situația în care solicitantul nu realizează veniturile operaționale prognozate la sfârșitul duratei de prognoză, coordonatorul de reformă/investiții va recupera sumele aferente grantului proporțional cu gradul de nerealizare a veniturilor operaționale planificate.

Cum se va calcula valoarea sumei recuperate nu știu. Ținând însă cont că acest procent al veniturilor operaționale reprezintă un factor ce influențează punctajul inițial de selecție, apreciez că mențiunea privind recuperarea va rămâne în vigoare, pe principiul că dacă era asumat alt procent un aplicant ar fi obținut alt punctaj și ar fi avut alte șanse de selecție sau neselecție.

În concluzie stimați aplicanți este important să dați dovadă de maturitate antreprenorială și să citiți și voi documentele apelului (sau să vă consultați cu o persoană de încredere), să întrebați atunci când nu înțelegeți și să vă asumați prognozele financiare și indicatorii din cererea de finanțare în mod conștient. Scuza că nu ați înțeles, deși este foarte facilă, nu este acceptată atunci când vorbim de fonduri nerambursabile.