Category

Informari

Informari

DIGITALIZAREA LA FIRUL IERBII

Digitalizarea reprezintă o necesitate. Aceasta este o axiomă a zilelor noastre. Trăim într-un moment în care trebuie să valorificăm avantajele oferite de tehnologie și digitalizare, deoarece nu există o opțiune diferită în cazul în care ne dorim evoluție și progres. Faptul că digitalizarea reprezintă o necesitate și o prioritate este conștientizată de instituțiile europene și este recomandată statelor membre ale U.E. , aspect accelerat și de pandemia COVID ce ne-a oferit o altă latură a vieții profesionale și personale de zi cu zi. Așa că, acum, ne aflăm într-un amplu proces de digitalizare, de promovare a competențelor digitale, de formare sau perfecționare a acestor competențe pentru firme și lucrătorii acestor firme, proces susținut inclusiv prin fonduri nerambursabile. Din păcate, în opinia noastră, bazată pe observațiile curente, din relația și comunicarea uzuală sau partenerială cu instituții publice și firme private, din…
Citiți continuarea...
infotrustdesign
iunie 14, 2023
Informari

SECURITATEA INFORMATICĂ DIN FIRME (IMM-uri)

Protejarea informațiilor prelucrate prin intermediul tehnologiei digitale, în speță: PC-uri, laptopuri, tablete, telefoane android, ar trebui să reprezinte o prioritate pentru orice utilizator ce operează cu astfel de instrumente. Ca atare, în cazul IMM-urilor, implementarea de soluții optime de securitate a infrastructurii TIC utilizate în prelucrarea datelor, capabile să diminueze sau chiar să elimine șansele de a fi victimele unui atac cibernetic, reprezintă o obligație și un semn de maturitate antreprenorială într-o lume digitală. Deși există dovezi certe cu privire la prezența și multiplicarea numărului atacurilor cibernetice, acestea devenind de multe ori titluri în presă, deși timpul a dovedit faptul că infractorii cibernetici sunt foarte inventivi și nu manifestă preferințe doar către anumite categorii de IMM-uri, în continuare securitatea cibernetică este minimalizată și nu reprezintă o prioritate pentru multe companii. Îngrijorător este că, încă nu se înțelege pe deplin faptul…
Citiți continuarea...
infotrustdesign
martie 7, 2023
Informari

LABORATOARE INTELIGENTE, UN CONCEPT MAI APROAPE DE REALITATE

În condițiile implementării proiectelor de digitalizare a unităților de învățământ publice sau private, (colegii, licee, licee tehnologice, școli profesionale, inclusiv cele cu clase de învățământ dual, palatele copiilor , cluburile copiilor cu personalitate), elevii s-ar bucura de laboratoare și instrumente de învățare adaptate cerințelor tehnologice actuale. Un laborator școlar inteligent și inovativ, denumit uzual SMARTLAB, dedicat educației poate include următoarele sisteme hardware și software: sisteme PC; sisteme de videoconferință; tablă interactivă; imprimante 3D; scanner 3D; creioane 3d; ochelari de realitate virtuală; kituri robotice; robot cu braț multifuncțional; sisteme de sunet; senzori; echipamente educaționale specifice; platforme de elearning; software specific; cameră de documente. Provocarea dezvoltării acestor laboratoare aparține unităților școlare în colaborare cu ISJ-urile și U.A.T.-urile locale și implică pe primul loc dorința de inovare și apoi implicarea efectivă a factorilor decizionali în accesarea finanțării. INFOTRUST-DESIGN SRL furnizează servicii de consultanță…
Citiți continuarea...
infotrustdesign
februarie 7, 2023
Informari

PROIECTE DE DIGITALIZARE_ATENȚIE LA NEATENȚIE

Urmează perioada de depunere a cererilor de finanțare prin PNRR, programul de Digitalizare pentru mediul privat de afaceri, categoria IMM, context în care acum se derulează un proces constant de identificare a potențialilor aplicanți din partea firmelor de consultanță. Un aspect important pe care trebuie să-l conștientizeze viitorii aplicanți, este faptul că, două dintre criteriile programului se corelează în mod direct cu numărul angajaților asumat și cu procentul asumat al veniturilor pentru anii de durabilitate, luând ca reper comparativ baza proiecțiilor de venituri operaționale realizate de solicitant în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse și cu limitarea creșterii la 15% in primii 3 ani de implementare (conform apelului). Astfel, un aplicant poate ajunge ușor la 100 puncte de calitate din pix, având șanse mari să fie unul dintre câștigătorii unui contract de finanțare pe digitalizare, dacă spre exemplu, își asumă…
Citiți continuarea...
infotrustdesign
februarie 6, 2023
Informari

SIMPLIFICAREA ȘI DEBIROCRATIZAREA ACCESĂRII FONDURILOR EUROPENE

MIPE invită beneficiarii să ia parte la instituirea măsurilor ce vor sta la baza gestionării celor 46 de miliarde de euro din Politica de coeziune 2021-2027 Sursa: MIPE_Comunicat de presă_04 februarie 2023 Nevoia de simplificare și de abordare unitară în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 a impus necesitatea elaborării unui act normativ care să asigure accesul facil, transparent, nediscriminatoriu, competitiv și simplificat la fondurile europene. Politica de Coeziune 2021-2027 aduce României 46 de miliarde de euro pentru investiții strategice în spitale mai sigure, rețele de transport, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare și sprijin pentru mediul de afaceri. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică în consultare un proiect de ordonanță de urgență menit să răspundă nevoii de simplificare și de abordare unitară în procesul de implementare a Politicii de coeziune 2021-2027, care cuprinde un…
Citiți continuarea...
infotrustdesign
februarie 6, 2023
Informari

CABLAREA REȚELELOR DE VOCE DATE ÎN INTERIORUL CONSTRUCȚIILOR NOI SAU VECHI

Cablarea rețelelor interne pentru voce date, sau altfel spus, execuția infrastructurii interne, care poate susține sistemul intern de telefoane, calculatoare și alte echipamente de comunicații, ce permite conectarea rapidă și flexibilă a acestor sisteme diferite pentru accesarea și valorificarea lor eficientă dar și conlucrarea lor cu alte sisteme, reprezintă edificiul pe care este construită întreaga rețea de calculatoare și telefonie a unei companii. O cablare structurată bine executată restrânge semnificativ gama problematicii potențiale dintr-o rețea de calculatoare și reprezintă cea mai recomandată soluție pentru viteză, funcționare optimă și securizată (comparativ cu rețelele wireless/fără fir). Realizarea rețelelor de voce date, în special la construcțiile noi, este realizată, deseori, de constructori autorizați în domeniul lucrărilor electrice, pentru că, conform legii, rețelele de voce date sunt incluse în categoria mare a instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție.…
Citiți continuarea...
infotrustdesign
februarie 1, 2023
Informari

CONSULTANȚĂ ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE

Fondurile nerambursabile, în termenii cei mai simpli, trebuie înțelese ca fiind niște sume de bani primite de un antreprenor pentru dezvoltarea afacerii sale, sume pe care nu trebuie să le mai returneze finanțatorului. Comparativ cu creditele, ce reprezintă sume de bani ce trebuie returnate la finanțator într-o perioadă de timp împreună și cu o dobândă, fondurile nerambursabile au acest avantaj că nu trebuie returnate, bineînțeles cu condiția respectării stricte a celor asumate prin cererea de finanțare și planul de afaceri aprobate de finanțator. Acum suntem la început de an 2023 și așteptăm să se deschidă noile programe de accesare a fondurilor europene nerambursabile pentru a completa gama fondurilor ce pot fi accesate de antreprenori prezenți sau viitori. Programele de finanțare pe sesiunea 2021 – 2027 sunt împărțite în: Programul Educație și Ocupare Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare Programul…
Citiți continuarea...
infotrustdesign
ianuarie 23, 2023
Informari

MĂSURI TEHNICE PENTRU RESPECTAREA NORMELOR GDPR

Protecția datelor cu caracter personal a devenit o obligație a tuturor entităților juridice, fie ele de drept public sau privat, încă din anul 2018, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Ca urmare, începând cu anul 2018, sub presiunea sancțiunilor enumerate de Regulamentul UE 679/2016 în cazurile de încălcare a legislației GDPR, entitățile juridice publice și private s-au străduit să se alinieze cu aceste prevederi. În mod imediat și preponderent, au fost implementate măsuri organizatorice (proceduri afișate la loc vizibil, note de informare, declarații ... solicitate uneori în mod excesiv, etc.). Din păcate însă, măsurile organizatorice, fără o susținere și implementare…
Citiți continuarea...
infotrustdesign
ianuarie 12, 2023
Informari

DIGITALIZAREA AFACERII_ COMENTARII 2023

Digitalizarea afacerilor reprezintă un subiect vast, deci putem avea nenumărate discuții și comentarii subscrise acestei tematici, digitalizarea fiind un factor esențial în susținerea activității unei firme, indiferent de activitatea acesteia. Digitalizarea susține transformarea interacțiunilor, relațiilor, comunicațiilor, funcțiilor și proceselor de afaceri, în procese digitale susținute de diverse dispozitive și soluții digitale inteligente interconectate. Aceste procese digitale devin un suport real și facil pentru realizarea unor sarcini și procese, pentru generare de date, arhivare de date, etc. ceea ce satisface nevoia de eficientizare a resurselor și nevoia de protecție a afacerii. Digitalizarea are paliere diferite de intervenție și de calitate. Cu toate acestea ea poate fi abordată din perspectivă scalabilă, ceea ce va permite trecerea de la un nivel inferior al necesităților la un nivel superior și extins, în acord cu modul de evoluție și extindere al afacerii însăși, plecând de…
Citiți continuarea...
infotrustdesign
ianuarie 4, 2023
Informari

SOLUȚII INTELIGENTE DE SECURITATE PRIN TEHNOLOGIE ȘI PROFESIONȘTI

Tehnologia sistemelor de securitate, supraveghere, protecție și urgență evoluează și noi ne-am propus să evoluăm odată cu ea. Așa că, iată-ne prezenți în grup organizat, la expoziția internațională dedicată sistemelor și serviciilor de securitate ROMANIA SECURITY FAIR 2022, de unde venim către voi cu vești și informații de actualitate, pentru că, așa cum se știe Cunoașterea înseamnă PUTERE. Deoarece informațiile culese sunt multe, ne-am gândit să vi le prezentăm într-un mod sintetizat, urmând ca cei interesați să ne contacteze pentru a găsi împreună cele mai bune soluții pe situații și bugete concreteAșadar, ce ar trebui să vă reamințiți și/sau să aflați și să rețineți: 1. Nevoia de securitate și protecție a vieții, a bunurilor și valorilor este o nevoie esențială ce poate fi satisfăcută în mod eficient și cu optimizarea costurilor, prin folosirea tehnologiilor inovative și accesarea expertizei profesionale deținută…
Citiți continuarea...
infotrustdesign
noiembrie 14, 2022